Co je to „parter“?

V nové rubrice vám budeme představovat jednotlivé pojmy z oblasti architektury. Úplně první příspěvek vám přiblíží věc, na kterou narážíte prakticky každý den, akorát pravděpodobně nemáte tušení, že má vůbec jméno.

Parter z francouzského „par terre“, tedy „na zemi“. Označuje spodní část fasády domů, která je obvykle věnována komerčnímu využití.

parter

V parterech obytných domů po celém světe tak najdete obchody, kavárny, i další služby. Tento prostor je od zbytku domu oddělen tzv. parterovou římsou, nad kterou se nacházejí jednotlivé bytové jednotky.

Partery jsou nedílnou součástí každého urbanisticky kvalitního veřejného prostoru, protože díky nim ožívá celá ulice. Domy tak nejsou určeny pouze k bydlení, ale lákají do svých útrob i náhodné kolemjdoucí.

Těžko si asi představit hlavní třídu v centru Prahy, která nenabízí nějakou možnost společenského vyžití. Tento přístup stavitelství byl vytlačen čistě účelnými sídlišti, kde bylo zvykem vybudovat centrální náměstí s obchody, zatímco domy sloužily výlučně pro bydlení. V dnešní době ale architekti k parterům opět rádi vracejí.

Další blogy

Počátky hromadné dopravy v Praze

Autobusy, tramvaje, metro a lanovka či dokonce přívozy – to vše můžeme využít při cestách po hlavním městě. Byly však doby, kdy občané neměli na

Střídání času

Málokterým tématům je v médiích věnována taková pozornost jako energetické krizi, pandemii a válečnému konfliktu na Ukrajině. Snahy o řešení právě těchto palčivých problémů však

Dějiny metru

Všichni z nás jistě pamatují používání pravítka ve školních lavicích, čímž si v rámci základního stupně vzdělání musel každý projít. Pozastavili jste se však někdy

Kryty civilní obrany v Hradci Králové

Zatímco pražské podzemí je protkáno sítí metra, které je každodenně vytíženo školáky, pracujícím obyvatelstvem a turisty, pod povrchem východočeské metropole – krajského města Hradec Králové

Kapitalisté z hmyzí říše

V padesátých letech minulého století, raném období komunistické nadvlády v Čechách, patřilo mezi hlavní snahy KSČ očernit svoje nepřátele, odpůrce a lidi potencionálně režimu nebezpečné.