Dějiny

Jan Jesenský – z popraviště na pitevnu a zpět

Anatomie je lékařská disciplína zkoumající přirozenou makroskopickou stavbu těla. Jedná se o složený latinský termín, jehož doslovný překlad zní „roz-“ (ana-) „řezat“ (temno), což byl jediný způsob jak nahlédnout do

Dějiny

Koh-i-noor Hardtmuth – první tužka

Napoleon byl francouzský vojevůdce a vladař, který na přelomu 18. a 19. století otřásal celou Evropou. Svou válečnou aktivitou se mimo jiné zasloužil i o vynález obyčejné dřevěné tužky. Grafitové

Dějiny

Počátky hromadné dopravy v Praze

Autobusy, tramvaje, metro a lanovka či dokonce přívozy – to vše můžeme využít při cestách po hlavním městě. Byly však doby, kdy občané neměli na výběr a chodili po svých.

Dějiny

Střídání času

Málokterým tématům je v médiích věnována taková pozornost jako energetické krizi, pandemii a válečnému konfliktu na Ukrajině. Snahy o řešení právě těchto palčivých problémů však přerušily jednání o změně, o

Dějiny

Dějiny metru

Všichni z nás jistě pamatují používání pravítka ve školních lavicích, čímž si v rámci základního stupně vzdělání musel každý projít. Pozastavili jste se však někdy nad tím, kde mají ony

Dějiny

Kryty civilní obrany v Hradci Králové

Zatímco pražské podzemí je protkáno sítí metra, které je každodenně vytíženo školáky, pracujícím obyvatelstvem a turisty, pod povrchem východočeské metropole – krajského města Hradec Králové – se skrývají prostory dnes

Dějiny

Kapitalisté z hmyzí říše

V padesátých letech minulého století, raném období komunistické nadvlády v Čechách, patřilo mezi hlavní snahy KSČ očernit svoje nepřátele, odpůrce a lidi potencionálně režimu nebezpečné. Nejednalo se pouze o západní

Dějiny

První národní park na světě

Ochrana přírody dnes patří k nejdiskutovanějším tématům vůbec. Debaty o zachování ekosystému a zemské biosféry jsou často žní pro politiky, kteří chtějí získat politické body pro sebe a svou stranu.

Dějiny

„Mayday! Mayday! Mayday!“

„Mayday! Mayday! Mayday!“ S tímto záchranným signálem by se v praxi asi nechtěl setkat nikdo z nás. Značí totiž krajní nouzi, ohrožení života. V některých státech se dokonce jeho zneužití

Dějiny

Objev antibiotik

Málokdo by uvěřil, že zapomenuté, zplesnivělé laboratorní nádoby mohou vést k objevu léčiva, které jen za období 2. světové války zachránilo přes sto tisíc životů a způsobilo převrat v oboru