Dějiny metru

Všichni z nás jistě pamatují používání pravítka ve školních lavicích, čímž si v rámci základního stupně vzdělání musel každý projít. Pozastavili jste se však někdy nad tím, kde mají ony „centimetry“ reprezentované řadou čárek na plastovém trojúhelníku původ?

Mezinárodní komunikaci a spolupráci na úrovni vědecké i hospodářské odedávna komplikovala nejednotnost měr. Sáh, loket, palec nebo ječné zrno, které se ve starověku a středověku používali k popisu množství a parametrů, byli velmi variabilní. Aby se předešlo neshodám (vzniklým například rozlišnou délkou lokte prodávajícího a kupujícího), poskytovalo každé větší město kontrolní míru v onom regionu používanou, která byla všem kupcům na náměstí přístupná v podobě kovové tyče. Sloužila ke sjednocení míry alespoň v prostorách jednoho tržiště.Volání o jednu, všeobecně platnou míru, bylo čím dál silnější. Z volnosti, rovnosti a bratrství – ideálů Francouzské revoluce – tedy vzešla v 90. letech 18. století i universální míra dnes používaná skoro všude na světě, lidmi všech sociálních vrstev a všeho vzdělání.

Metr (metrein – měřit, řecky) byl definován jako jedna desetimiliontina délky zemského kvadrantu (vzdálenosti od pólu k rovníku). Francouzští vzdělanci se snažili svůj vynález celosvětově rozšířit, což se jim například v případě USA nebo Velké Británie nepovedlo.

Nezůstalo se však jen u měření délky – desítkovou stupnici se Francouzská vláda pokusila aplikovat i v případě času. Na sklonku 18. století měl tedy ve Francii den 10 hodin a jedna hodina 100 minut. Francouzská hodina tudíž trvala delší dobu než hodina běžná. To vedlo k všeobecnému zmatku a od dekadického počítání času se tak radši upustilo.

Dnes metr definujeme jako vzdálenost, jenž urazí světlo ve vakuu za cca 1/300 000 000 s.

Další blogy

Počátky hromadné dopravy v Praze

Autobusy, tramvaje, metro a lanovka či dokonce přívozy – to vše můžeme využít při cestách po hlavním městě. Byly však doby, kdy občané neměli na

Střídání času

Málokterým tématům je v médiích věnována taková pozornost jako energetické krizi, pandemii a válečnému konfliktu na Ukrajině. Snahy o řešení právě těchto palčivých problémů však

Dějiny metru

Všichni z nás jistě pamatují používání pravítka ve školních lavicích, čímž si v rámci základního stupně vzdělání musel každý projít. Pozastavili jste se však někdy

Kryty civilní obrany v Hradci Králové

Zatímco pražské podzemí je protkáno sítí metra, které je každodenně vytíženo školáky, pracujícím obyvatelstvem a turisty, pod povrchem východočeské metropole – krajského města Hradec Králové

Kapitalisté z hmyzí říše

V padesátých letech minulého století, raném období komunistické nadvlády v Čechách, patřilo mezi hlavní snahy KSČ očernit svoje nepřátele, odpůrce a lidi potencionálně režimu nebezpečné.