Kapitalisté z hmyzí říše

V padesátých letech minulého století, raném období komunistické nadvlády v Čechách, patřilo mezi hlavní snahy KSČ očernit svoje nepřátele, odpůrce a lidi potencionálně režimu nebezpečné. Nejednalo se pouze o západní kapitalisty, majetné občany, kulaky, církev nebo svobodomyslné umělce.

I přes snahy vynaložené na vývoj atomových zbraní, dobytí vesmíru a odstranění všemožných politických disidentů si strana našla čas na vytváření a šíření konspiračních teorií v zájmu propagandy, která osočovala západní velmoci z úmyslného šíření škůdce brambor – brouka Mandelinky bramborové – na území Československa. Ten měl být dle dobových poznatků výzkumníků východního bloku na území Sovětského svazu úmyslně šířen ze západu, mj. prostřednictvím letadel a tajných agentů, kteří svou činností sabotovali rozvoj komunistické ekonomiky. Tohoto bludu nebyl ušetřen nikdo, i dětem byly takové názory prezentovány v pohádkách jako např. O zlém brouku Bramborouku od populárního autora Ondřeje Sekory, který měl k tématice hmyzu blízko svým dílem Ferda Mravenec nebo Trampoty brouka Pytlíka.

Vskutku, Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata) je druhem původně se vyskytujícím v Severní Americe. Je to totiž kontinent, odkud pochází i samotný Lilek brambor, na jehož nati škodí. A s rozšířením této zemědělské plodiny po Evropě se zde přirozeně rozšířil i její škůdce.

V neprospěch propagandistické teorie svědčí i to, že v oné době zažívala problémy s Mandelinkou ničící úrodu brambor celá Evropa, nejen státy pod vlivem Sovětského svazu.

Další blogy

Koh-i-noor Hardtmuth – první tužka

Napoleon byl francouzský vojevůdce a vladař, který na přelomu 18. a 19. století otřásal celou Evropou. Svou válečnou aktivitou se mimo jiné zasloužil i o

Počátky hromadné dopravy v Praze

Autobusy, tramvaje, metro a lanovka či dokonce přívozy – to vše můžeme využít při cestách po hlavním městě. Byly však doby, kdy občané neměli na

Střídání času

Málokterým tématům je v médiích věnována taková pozornost jako energetické krizi, pandemii a válečnému konfliktu na Ukrajině. Snahy o řešení právě těchto palčivých problémů však

Dějiny metru

Všichni z nás jistě pamatují používání pravítka ve školních lavicích, čímž si v rámci základního stupně vzdělání musel každý projít. Pozastavili jste se však někdy