Kryty civilní obrany v Hradci Králové

Zatímco pražské podzemí je protkáno sítí metra, které je každodenně vytíženo školáky, pracujícím obyvatelstvem a turisty, pod povrchem východočeské metropole – krajského města Hradec Králové – se skrývají prostory dnes zapomenuté a nevyužívané.

Řeč je o rozsáhlém komplexu místností, sklepů, bunkrů a úkrytů souhrnně nazývaných „kryty civilní obrany (ochrany)“. Jejich historie sahá do první poloviny minulého století. Obyvatelstvo si před druhou světovou válkou začlo budovat prostory, kde by se mohlo ukrýt před nebezpečím, které s sebou ozbrojený konflikt přináší – zejména letecké bombardování, ostřelování města a použití nejrůznějších typů výbušnin. Po poražení nacistického Německa a ukončení bojů v Evropě začli být nějaké z těchto objektů využívány jako sklady a sklepy.

Svoji renesanci zažily kryty civilní obrany v období studené války, kdy hrozilo nebezpečí jaderného konfliktu, a tudíž byly vyvinuty snahy poskytnout občanům ukrýt před takovým výbuchem. Pro tento účel začla nová výstavba a rekonstrukce sítě podzemních protiradiačních bunkrů.

Jejich přítomnost odhalí uvědomělý pozorovatel během pár okamžiků – pro účely odvětrání byly zbudovány ventilace nad povrchem zakončené v hranaté betonové výdechy. Těch si můžeme všimnout v blízkosti kdejakého domu, a to i na vytížené Gočárovo třídě spojující Hlavní nádraží s centrem města. V takových případech však byly místnosti s mohutnými betonovými zdmi zbaveny telekomunikačních zařízení, toalet, kuchyňských koutků, zásobníků vody a lůžek, aby je dnešní obyvatelé mohli užívat jako sklepy. Největší kapacitou se v době své slávy pyšnil kryt v útrobách kongresového centra Aldis, který pojal až neuvěřitelných 2 000 lidí. I tento velikán však musel ustoupit požadavkům nové doby a dnes slouží jako podzemní garáž.

Dodnes můžete v různých koutech města narazit na všelijaké indicie, skrze které nám svou přítomnost zapomenuté a zchátralé kryty dávají najevo. Dveře bezúčelně vedoucí kamsi do podzemí, patrně bezúčelná vyvýšenina v terénu, betonový trám zbytečně trčící ze země. Doufejme, že tyto kryty zůstanou pouhou kuriozitou a svědkem doby, která se nebude opakovat.

Další blogy

Koh-i-noor Hardtmuth – první tužka

Napoleon byl francouzský vojevůdce a vladař, který na přelomu 18. a 19. století otřásal celou Evropou. Svou válečnou aktivitou se mimo jiné zasloužil i o

Počátky hromadné dopravy v Praze

Autobusy, tramvaje, metro a lanovka či dokonce přívozy – to vše můžeme využít při cestách po hlavním městě. Byly však doby, kdy občané neměli na

Střídání času

Málokterým tématům je v médiích věnována taková pozornost jako energetické krizi, pandemii a válečnému konfliktu na Ukrajině. Snahy o řešení právě těchto palčivých problémů však

Dějiny metru

Všichni z nás jistě pamatují používání pravítka ve školních lavicích, čímž si v rámci základního stupně vzdělání musel každý projít. Pozastavili jste se však někdy