Střídání času

Málokterým tématům je v médiích věnována taková pozornost jako energetické krizi, pandemii a válečnému konfliktu na Ukrajině. Snahy o řešení právě těchto palčivých problémů však přerušily jednání o změně, o kterou mnozí odborníci a politici usilovali během klidnějších dob minulých.

Řeč je o volání po sjednocení tzv. zimního a letního času, zavedení jednoho, celoročně platného časového systému. To bylo pochopitelně přehlušeno výše zmíněnými neodkladnými záležitostmi.

Kde má vlastně střídání času svůj původ a jaký je jeho význam?

Motivací proč posunovat čas dopředu a dozadu je snaha co nejlépe využít denního světla, které je na rozdíl od toho ze žárovky zdarma. V průběhu roku se kvůli změnám v rotaci Země kolem Slunce a kolem své osy mění doba, kdy Slunce vychází a zapadá. Letní čas měl právě tyto změny kompenzovat.

První systematická změna o 1 hodinu nastala během první světové války na různých místech – nejprve v Německu, pak v Rakousku-Uhersku (a tím i v Čechách), dále ve Velké Británii, USA i Rusku atd. Kvůli nepopularitě od tohoto kroku většina států posléze upustila.

V rámci úsporných opatření se v Čechách – protektorátu – začal znovu čas měnit za druhé světové války.

Dnes je střídání času běžné ve všech členských státech Evropské unie. Výsledky se ale nejeví být jednoznačně přínosné jak z ekonomického, tak ze zdravotního hlediska – výzkumy odhalily zvýšený počet infarktů a sebevražd právě v období dvou týdnů po změně času.

Překážkou pro řešení tohoto tématu jsou jednak výše zmíněné hrozby vysokých cen energií, války a pandemie, za druhé nejednotnost v názoru, k jakému z těch používaných časů se přiklonit: standartní (astronomický) zimní, nebo uměle zavedený letní?

Další blogy

Koh-i-noor Hardtmuth – první tužka

Napoleon byl francouzský vojevůdce a vladař, který na přelomu 18. a 19. století otřásal celou Evropou. Svou válečnou aktivitou se mimo jiné zasloužil i o

Počátky hromadné dopravy v Praze

Autobusy, tramvaje, metro a lanovka či dokonce přívozy – to vše můžeme využít při cestách po hlavním městě. Byly však doby, kdy občané neměli na

Střídání času

Málokterým tématům je v médiích věnována taková pozornost jako energetické krizi, pandemii a válečnému konfliktu na Ukrajině. Snahy o řešení právě těchto palčivých problémů však

Dějiny metru

Všichni z nás jistě pamatují používání pravítka ve školních lavicích, čímž si v rámci základního stupně vzdělání musel každý projít. Pozastavili jste se však někdy