Úvod do investování

Prozatím jsme se v našem seriálu věnovali spoření. Jak už bylo mnohokrát zmíněno, tak je to velmi konzervativní způsob zhodnocení prostředků. Je to odvozeno od rizikovosti, která je definována jako pravděpodobnost budoucí ztráty. Od rizikovosti je dále, a je to logické, odvislý také potenciální výnos, neboli návratnost. 

První věcí, kterou bychom si tedy měli ujasnit, že bychom neměli investovat peníze, jejichž ztráta by nás zásadně zasáhla. Právě jistota nízkého výnosu u spoření (např. spořící účet) a určitá pravděpodobnost vysokého výnosu u investování (např. akcie) jsou hlavními vlastnostmi a současně největšími rozdíly výše zmíněných aktivit.

V době zvýšené inflace si mnoho z nás uvědomujeme, že běžné druhy spoření se svými cca 2-3% p.a. nestačí. Vždy bychom ale měli mít na paměti, že skutečné výhody investování se dostavují až s delším horizontem. 

Je to totiž právě čas, který výrazně snižuje celkovou rizikovost naší investice. Z historie totiž víme, že v časových úsecích okolo 10 let (průměrná doba hospodářského cyklu) můžeme vždy využít organického růstu ekonomiky. Tedy, i kdybychom vstupovali v nejméně vhodném okamžik, tak při vždy na konci období cca 10 let skončíme v zeleném. Máme-li dostatek času, můžeme velice jednoduše tzv. vysedět volatilitu (výkyvy tržní  hodnoty), způsobenou přirozeně ekonomickými cykly a dalšími událostmi a svézt se do výnosu.

Množina investičních nástrojů obsahuje nepřeberné množství pojmů. Řadíme sem akcie, dluhopisy, podílové listy investičních fondů, nejrůznější certifikáty, opce, warranty, futures, nemovitosti, kryptoměny, drahé kovy, ale i poštovní známky, umění, veterány nebo vína. My se společně v budoucích dílech podíváme na jednotlivé třídy těchto investičních aktiv. 

Dnes si ještě závěrem uvedeme termín diversifikace. Diversifikace v našem investičním portfoliu je velice pozitivní, až žádoucí. Diversifikované portfolio znamená, že jsme nevsadili vše na jednu kartu, ale své volné prostředky jsme rozložili mezi více investičních nástrojů. Efektem diversifikace by mělo být, že při poklesu jednoho z nich nám zároveň jiný nástroj povyroste, což přispěje k celkové stabilitě portfolia. 

Další blogy

Koh-i-noor Hardtmuth – první tužka

Napoleon byl francouzský vojevůdce a vladař, který na přelomu 18. a 19. století otřásal celou Evropou. Svou válečnou aktivitou se mimo jiné zasloužil i o

Počátky hromadné dopravy v Praze

Autobusy, tramvaje, metro a lanovka či dokonce přívozy – to vše můžeme využít při cestách po hlavním městě. Byly však doby, kdy občané neměli na

Střídání času

Málokterým tématům je v médiích věnována taková pozornost jako energetické krizi, pandemii a válečnému konfliktu na Ukrajině. Snahy o řešení právě těchto palčivých problémů však

Dějiny metru

Všichni z nás jistě pamatují používání pravítka ve školních lavicích, čímž si v rámci základního stupně vzdělání musel každý projít. Pozastavili jste se však někdy